Jaarcongres Voedselveiligheid

Themasessies

Per ronde zijn er verschillende sessies waar u uit kunt kiezen. In meerdere sessies verzorgen twee of drie sprekers een presentatie.

 

Sessieronde 1

DIERENWELZIJN - Wat mag van de wet?
Spreker: Ger van der Wal

Hoe slacht je een insect? Ger van der wal behandelt zijn insectencase

PESTICIDEN - Spanningsveld tussen wetgeving en publiek moraal
Panel: Anneke van Dijk | LTO Glaskracht, Peter Maes | Koppert Biological, Joyce de Stoppelaar | NVWA, Arne Bac | Rabobank

Peter Maes; De consument is zoekende naar zorgeloos veilig voedsel en liefst zonder chemische gewasbescherming. De wetgever zit met achterstallig onderhoud qua wetgevend stelsel en kennisopbouw. Wat doen we met controle op de naleving?

Arne Bac heeft het tijdens de sessie over: Duurzaamheid, de angel die gewasbescherming heet.

Joyce de Stoppelaar: De consument denkt dat een cocktail aan bestrijdingsmiddelen of een overschrijding van de maximum residu limiet (MRL) gevaarlijk of schadelijk voor de gezondheid zijn. Voor de NVWA betekent het dat een levensmiddel niet aan de wettelijke eisen voldoet en daarom uit de handel genomen moet worden. Joyce de Stoppelaar van de NVWA vertelt over de averechtse uitwerking van dit soort berichten op onze gezonde groenten- en fruitconsumptie, het tegengaan van voedselverspilling en het doel van de MRL-wetgeving

Anneke van Dijk: Het Nederlandse groente en fruit is nog nooit zo veilig geweest als het nu is. De maximale residulimiet voor producten en de eisen aan de toelating en toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, hebben hieraan bijgedragen. De Nederlandse telers zijn in staat geweest dit te realiseren. Meer en meer wordt gewerkt binnen een eco-systeem. 

BREXIT - Wat mag van het publiek?
Spreker: Rob Morren | Rabobank & Bernd van der Meulen | European Institute for Food Law 

Rob Morren spreekt op het congres over: liggen bedrijven in de handel en verwerking van voedsel wakker van de Brexit? Kent de Brexit alleen maar bedreigingen, of zijn er ook kansen?


Sessieronde 2

PESTICIDEN - Wat mag van de wet?
Spreker: Henk van der Schee | NVWA en Greetje van Heezik | Houthoff

In deze presentatie wordt een overzicht gegeven over de opzet van de wetgeving rondom het maximale residu limiet (MRL). Henk van der Schee gaat in hoe die tot stand komt en hoe hij moet worden toegepast. Ook geeft de wetgeving aan hoe de MRL gecontroleerd moet worden. Daarbij worden ook controle resultaten gepresenteerd.

Greetje van Heezik zal aan de hand van een tweetal cases illustreren dat de huidige wetgeving voor pesticiden enerzijds onzekerheden met zich brengt voor de sector en handhavende instanties en anderzijds niet voor alle bestaande maatschappelijke zorgen ten aanzien van de schadelijke residuen op producten een adequate oplossing biedt. 

DIGITALISERING - Spanningsveld tussen wetgeving en publiek moraal
Panel: Anita Scholte op Reimer | Albert Heijn, Marieke de Ruyter de Wild | The Fork, Marc Jansen | CBL, Krijn Poppe | WUR

Anita Scholte op Reimer spreekt tijdens het congress over: De consument is steeds meer geïnteresseerd in waar het eten vandaan komt, welke ingredienten zijn gebruikt en hoe het productie proces eruit ziet. Transparantie helpt om dit beter inzichtelijk te maken voor de klant en te bouwen aan het vertrouwen in onze voeding en supply chains, of toch niet?

Krijn Poppe vertelt tijdens het congres over: De essentie is overdracht van informatie tussen producent en consument. Ooit was dat mondeling. Sinds de opkomst van de grootschalige voedselverwerking stoppen we de informatie in logo’s van producten, certificeringsschema’s, voedselproducenten en supermarkten en vertrouwen we op audits, toezicht en het reputatiemechanisme. De ICT maakt het mogelijk alle basisdata gewoon aan iedereen beschikbaar te stellen, zo u wilt met live camerabeelden. Dit tast oude instituties en posities aan. En werkt het wel, die big data en met zijn allen via de voedselblogs beslissen of iets mag of niet?

Marieke de Ruyter de Wildt, CEO van The Fork zal een kort overzicht geven van blockchain voor agrifood. Ze gaat hierbij in op de vragen: Wat is blockchain en wat betekent dit voor de deelnemers in de supply chain? Waarom zou je als retailer gebruik willen maken van blockchain?

Marc Jansen:In de bedrijfsvoering komen data en dataverwerking centraal te staan. Bonafide bedrijven zullen de overheid willen aankoppelen op hun databases om direct inzicht te geven in alle stappen van het proces. Wetgeving zal in versneld tempo verouderen en het overgrote deel van de handhaving zal overbodig blijken.

GEZONDHEID - Wat mag van het publiek?
Sprekers: Hanneke Molema | TNO & Gaston Remmers | Mijn Data Onze Gezondheid 

Gaston Remmer spreekt tijdens het congress over: Burgers gebruiken sinds jaar en dag allerlei voedingsproducten ter ondersteuning van hun gezondheid. Deze producten dragen lang niet allemaal een officiële claim. Toch werken ze vaak – maar niet voor iedereen. We hebben een gestructureerde aanpak nodig om kaf van het koren te scheiden, en tegelijk gepersonaliseerde zorg en voedingsadvies mogelijk te maken. Die aanpak heet “co-operative citizen science”. Het MyOwnResearch project is een voorbeeld hiervan.
 


Sessiesronde 3

GEZONDHED - Wat mag van de wet?
Sprekers: Martin Kooijman | NVWA & Advocatenkantoor

Martin Kooijman zal het hebben over gezondheidsclaims. Hij legt het verschil uit tussen medische en gezondheidsclaims bij levensmiddelen en de grens daartussen. Wat mag een fabrikant zeggen, en wat niet (zelfs als het wel waar is). En er is toch vrijheid van meningsuiting?
 
DIERENWELZIJN - Spanningsveld tussen wetgeving en publiek moraal
Panel: Maite van Gerwen | Censas, Marc Jansen | Directeur CBL, Erwin Vermeulen | Animal Rights, René Lesuis | NVWA

Erwin Vermeulen zal het tijdens het congres hebben over het Animal Rights standpunt dat hoewel de bio-industrie legaal is wij het beschouwen als een van de grootste misdaden in de menselijke geschiedenis, Animal Rights zoekt de grenzen van de legaliteit op (en overschrijdt deze) om de beelden te bemachtigen die het publiek informeren over het leed achter het stukje vlees op het bord en het glas melk. Animal Rights ziet deze burgerlijke ongehoorzaamheid als een morele plicht. 

Op 29 November organiseert CenSAS de eerste dierendialoog. Tijdens de Dierendialoog gaat CenSAS in gesprek over het samenleven van mens en dier aan de hand van actuele thema’s en contexten waarin mens en dier elkaar tegenkomen. Tijdens het panel zullen Maite van Gerwen en Franck Meijboom de uitkomst en conclusie van dit gesprek presenteren en ter discussie stellen.

Marc Jansen:Het bedrijfsleven kan maatschappelijke wensen op gebied van dierwelzijn sneller invullen dan de overheid. Dit levert een spanningsveld op tussen consumentenverwachtingen en handhaving. Het kan ook leiden tot een ongelijk speelveld op de overvoerde aanbodsmarkt van kwaliteitsproducten die Nederland is.

DIGITALISERING - Wat mag van het publiek?
Sprekers: Arnoud Leerling | Leerlink & Marieke de Ruyter de Wildt | The Fork

Arnoud Leerling zal tijdens het congres het hebben over digitalisering. Digitalisering komt maar matig tot zijn recht. De ontwikkeling van digitalisering blijft hangen bij het gesprek. Daarom blijven veel data in 'silo's' zitten, wordt er weinig waarde toegevoegd. De internationale concurrentie op dit vlak haalt Nederland in en draait op een ander model. Wat kunnen de spelers in de keten hieraan doen? Waar moeten de afspraken worden gemaakt?

Marieke de Ruyter de Wildt, CEO van The Fork zal een kort overzicht geven van blockchain voor agrifood. Ze gaat hierbij in op de vragen: Wat is blockchain en wat betekent dit voor de deelnemers in de supply chain? Waarom zou je als retailer gebruik willen maken van blockchain?


Sessieronde 4

BREXIT - Wat mag van de wet?
Spreker: Jan Meijer | NVWA
 
GEZONDHEID - Spanningsveld tussen wetgeving en publiek moraal
Panel: Hanneke Molema | TNO, Joyce de Stoppelaar | NVWA

Joyce de Stoppelaar: Vloggers, goeroes, schrijvers, programmamakers en anderen bombarderen consumenten met voedings- en leefstijladviezen, terwijl bedrijven zich aan strenge wetgeving moet houden. Joyce de Stoppelaar van de NVWA vertelt over dit spanningsveld met het oog op een toekomst van nog meer internetverkoop, sociale media en de ontwikkeling van ‘personal nutrition’.
 
DIERENWELZIJN - Wat mag van het publiek?
Spreker: Marijke de Jong | Dierenbescherming & Ed Hendriks | Meat Concepts & Marijke Everts | Van Drie Groep

In een wereld vol keurmerken, geeft zo'n keurmerk onvoldoende onderscheid. Bovendien straalt het niet altijd uit waar een product, producent of retailer daadwerkelijk voor staat. Ed Hendriks vertelt hoe het maken van een eigen merk een passend onderscheid - en daarmee commercieel voordeel - oplevert.

Marijke Everts: De Nederlandse agro- en foodsector ligt onder een vergrootglas. Hoe ga je daar als bedrijf mee om? Hoe deel je je verhaal over dierenwelzijn? Hoe bouw je aan vertrouwen van burgers, NGO’s en overheden? Marijke Everts zal daarover met de bezoekers van de sessie in dialoog treden.


Sessieronde 5

DIGITALISERING - Wat mag van de wet?

BREXIT - Spanningsveld tussen wetgeving en publiek moraal
Panel: Jan Meijer | NVWA, Bernd van der Meulen | European Institute for Food Law 
 
PESTICIDEN - Wat mag van het publiek?
Sprekers: Sjaak van der Tak | LTO Glaskracht, Herman van Bekkum | Greenpeace

Herman van Bekkem, Campagneleider bij Greenpeace vertelt over de risico’s die voortkomen uit de manier waarop ons voedsel wordt geproduceerd en waarop ons voedselsysteem is ingericht. Specifiek gaat hij in op de risico’s van bestrijdingsmiddelen en de beoordeling daarvan.